renowacja ram okiennych

 

renowacja ram okiennych

 

 

Ramy zostały zdemontowane z zabytkowego budynku przemysłowego. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na montaż nowych ram, nakazał renowację oryginalnych żeliwnych ram okiennych.
Wykonaliśmy kompleksową usługę renowacji, począwszy od piaskowania, poprzez spawanie wraz z odtworzeniem brakujących elementów.
Malowaliśmy warstwę podkładową farbami ZINGA oraz farbami nawierchniowymi.

 

 

Facebook